Burmese Vowels

ScriptIPARoman
အာʔàa
အတ်ʔaʔat
အန်ʔàɴan
အိုက်ʔaɪʔai’
အိုင်ʔàɪɴain
အောက်ʔaʊʔau’
အောင်ʔàʊɴaung
အေʔèei
အယ်ʔɛ̀e
အက်ʔɛʔe’
အိတ်ʔeɪʔei’
အိန်ʔèɪɴein
အီʔìi
အစ်ʔɪʔi’
အင်ʔɪ̀ɴin
အော်ʔɔ̀aw
အိုʔòou
အုတ်ʔoʊʔou’
အုန်ʔòʊɴoun
အူʔùu
အွတ်ʔʊʔu’
အွန်ʔʊ̀ɴun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *